توجه: آیا می دانید مرورگر شما بسیار قدیمی و متعلق به 10 سال پیش است؟! برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.
توجه: آیا می دانید مرورگر شما قدیمی و متعلق به 5 سال پیش است؟! برای استفاده کامل از امکانات این سایت، مرورگر خود را به روز کنید.

اطلاعات

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، مهلت ثبت برنامه‌های استان، تا چهارشنبه سی و یکم خرداد است. لطفا با بارگذاری (دانلود) دستورالعمل و مطالعه راهنمای ثبت و قفل برنامه‌ها، نسبت به ثبت و ارسال در مهلت تعیین شده اقدام فرمایید

دانلود راهنمای ثبت برنامه‌ها در سامانه برنامه‌ریزی

دانلود نمونه برنامه‌های موفق و الگو